Våra tjänster

I våra tjänster ingår att hjälpa dig att välja solceller och projektera anläggningen. Vi installerar och kan också hjälpa dig att ansöka om det ROT avdrag. Vi visar hur lätt det är att utnyttja solens energi, som alla kan nyttja gratis och hur man kan sänka sin elkostnad samt samtidigt gör något riktigt bra för miljön. Våra kunder väljer också ibland att installera laddstationer för elbilar samt batterilagring för att kunna ladda elbilen med egen el.

Vi monterar solceller runt om i region Göteborg och Västra Götaland

De som anlitar oss för att installera solceller i region Göteborg är både privatpersoner, företag, fastighetsbolag, BRF, lantbruk och jordbruk. Alla som har outnyttjade takytor har nytta av att installera solceller. Det är bäst om platsen har söderläge, men det är inte nödvändigt, för det produceras energi även under mulna dagar. Under långa sol perioder med sol kan ni spara överskottsenergin tex hos er elleverantör eller i batterier för senare användning. Våra solceller är kvalitetssäkrade vilket gör att solcellerna håller kvalitèn i flera decennier.

Med solceller har du alltid energi

Solcellerna bara finns där och ger energi i uppemot 30 år. De är underhållsfria, tysta och släpper inte ut några avgaser eller lukter. Ni vet att ni på sikt gör en god gärning både för miljön och för er ekonomi. Det är helt enkelt en riktigt lönsam affär för er.  Vi hjälper er från projektering och installation samt myndighetskontakter till ansökan om grönt ROT avdrag för din solcellsanläggning.