Referensgalleri

Pågående montering av anläggning på villa i Björboholm.
Installerad effekt på anläggningen är 6,71 kW och beräknad produktion på 6,23 MWh. Anläggningen ligger i sydostläge och med lutning på 45°.
Drifttagen anläggning på ett uthus samt garage vid en villa i Lerum.
Installerad effekt på anläggningen är 6,71 kW och med en beräknad produktion på 6,42 MWh. Anläggningen ligger lite åt sydostläge. Lutning 45° på garage och 22° på uthuset.
Drifttagen anläggning på en villa samt garage i Lerum.
Installerad effekt på anläggningen är 9,18 kW och beräknad produktion. Anläggningen ligger lite åt sydost- och sydvästläge. Lutning 23° på garage och 26° på huset.
Pågående montering av anläggning på två hyreshus i Björsared där hus B är ovan och hus A till vänster i bilden.
Installerad effekt på hus B:s anläggning är totalt 20,48 kW och med en beräknad produktion på   19,87 MWh. Anläggningen ligger i direkt sydläge med en lutning 30° på stora taket och 26° på vinkelutbyggnaden.